Chcete stavět a řídit stavbu sami? Nezvládnete to! Proč?

Chcete dát všechno do rukou generálního stavitele? Nevyplatí se to! Proč?

Chcete kvalitní stavbu za přijatelnou cenu?

Potřebujete nezávislého, spolehlivého a kompetentního partnera! Proč?

Proč stavbu nezvládnete sami?

Jednoduché je říci: ,,všeobecná zkušenost“. Málo stavitelů konstatuje: „Vše proběhlo jak mělo, stavba prošla v rámci očekávání a rozpočet nebyl překročen.“ Naopak, často je slyšet, kdybych věděl, co mě čeká, tak bych se do stavby nikdy nepouštěl… Začíná to tím, že projektanti nevidí při projektování domu skutečné náklady, následují nepříjemnosti na úřadech a při výběru zhotovitele. Každý říká něco jiného a Vy nevíte komu věřit. Navíc neumíte zhodnotit nabídky. Ale nejhorší problémy teprve začínají. Až v průběhu stavby poznáte, že zhotovitel je nespolehlivý a brzdí Vám ostatní práce, jenže smlouva takový případ neřeší. Nebo se domníváte, že zhotovitel provádí práce nekvalitně, ale neumíte to prokázat… Stačí se poradit v kruhu svých známých – to Vás přesvědčí!

Odborný komentář

Proč je generální stavitel nevýhodný?

Nejprve: obvykle generální stavitel spočítá náklady stavby na základě tabulkových rozpočtů . Takové ceny jsou o 30 až 70% vyšší než ceny trhu. Navíc obsahuje cena generálního stavitele i administrativní či organizační práce, které málo kdy splní (Příprava stavby a její organizace). Nejhorší ale je, že nevíte který subdodavatel provádí práci a jaké má reference. V této souvislosti se bohužel často stane, že v případě vad nebo nedodělků si subdodavatelé a generální stavitel hrají „ping-pong“. Každý viní druhého a investor má škodu nebo ztrátu.

Proč potřebujete odbornou podporu?

Na rozdíl od generálního stavitele nabídneme „jen“ poradenství a organizační činnost – a to je to, co umíme moc dobře. Vybereme zhotovitele dle našich zkušeností nebo jiných referencí, dbáme hlavně na ceny, použitých materiálů a spolehlivost. Víme, co je pro Váš dům nejvhodnější. Připravíme smlouvu tak, aby Vás maximálně chránila v případech vad, nedodělků a jiných sporů. Připravíme harmonogram a sledujeme jeho dodržení. Dohlédneme na provedení prací a hodnotíme požadované změny čí vícepráce. Uděláme všechno potřebné, aby Vaše stavba probíhala tak jak má a jak plánujete – a to v potřebné kvalitě, čase a nákladech.

Pokud je nezávislý odborník povolán až ve chvíli, kdy investor začíná trpce litovat, že jej dosud neměl, pak už může pouze zmírnit škodu, ale hrubé chyby již odstranit často nelze.

Odborný komentář

nahoru