Co nabízíme?

 

*      Zprostředkování mezi investorem a státními orgány, projektantem a stavitelem

*      Zádavatelská činnost

*      Příprava stavby a její organizace

*      Technická podpora investora

*      Technický dozor investora

*      Zprostředkovaní pří odstranění vad a nedodělků

 

A co to stojí?

To nejde říci přesně. Každý projekt je jiný a každý investor má své individuální požadavky. Ale s klidným svědomím mohu prohlásit, že investor nemůže v žádném případě na technické a organizační podpoře prodělat. To, co Vás dozor, podpora a organizace bude stát, ušetříte několikanásobně, a to nejen na skutečných fakturách, ale i na nervech a čase.

Principiálně se dělí stavební projekt na různé etapy, ve kterých Vás inženýrská činnost stojí až do (% investice):

  1. projektování (porada s investorem při projektování), 1%
  2. specifikace díla a připravení výběru dodavatele, 3%
  3. zadávání, 1%
  4. sledovaní stavby (řízení a dozor), 4%
  5. přejímka a dokumentace, 1%

V těchto fázích se investor může aktivně zapojit a tím se sníží náklady na inženýrskou činnost. Po podrobné analýzi potřeb stavebníka, role investora a povinnosti inženýra a jeho odměna se specifikují se mandátní  smlouvě.

 

nahoru